Проект постановления Кабмина о ликвидации Гостуризмкурорта

Министр юстиции Украины Павел Петренко подготовил проект постановления Кабинета министров, который предусматривает ликвидацию Гостуризмкурорта.

 

Также планируется передать функции Госагентства двум ведомствам: Госслужбе по защите прав потребителей и Минэкономики. 

 

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» забезпечить практичну реалізацію положень Конституції України, законів України «Про внесення змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» щодо приведення його у відповідність із Конституцією України» від 27 лютого 2014 року № 795-VII та «Про Кабінет Міністрів України»  від 27 лютого 2014 року № 794-VII, а також дозволить скоротити кількість центральних органів виконавчої влади, що здійснюють державний нагляд (контроль) у відповідних сферах державного управління, усунути дублювання їх повноважень, а також значно скоротити чисельність управлінського апарату та витрати на його утримання, а також підвищить ефективність державного управління.

Міністр Павло Петренко

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади

З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та відповідно до пунктів 9 та 91 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити:

Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реорганізувавши шляхом злиття Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, Державну санітарно-епідеміологічну службу України та Державну інспекцію сільського господарства України (крім функцій з реалізації державної політики у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві, функцій з питань гігієни праці, епідемічного благополуччя населення у сфері охорони здоров’я, здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів, експлуатації та технічного стану машин), а також поклавши на Службу, що утворюється, функції щодо здійснення формування державної політики у відповідних сферах та функції здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів, здійснення радіаційного контролю лісової продукції;

Державне агентство з управління природними ресурсами України, реорганізувавши шляхом злиття Державне агентство земельних ресурсів України, Державне агентство лісових ресурсів України, Державне агентство водних ресурсів України та Державне агентство рибного господарства України та поклавши на Агентство, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували агентства, що припиняються (крім функцій з ведення та адміністрування державного земельного кадастру, здійснення державної реєстрації земельних ділянок та обмежень у їх використанні, функцій з контролю за використанням та збереженням географічних назв, організації та здійснення державного геодезичного нагляду за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт та інших функцій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, здійснення державного нагляду у сфері землеустрою, функцій із здійснення державного контролю за додержанням законодавства з ведення лісового господарства (окрім державного контролю за шкідливими організмами та захистом рослин), здійснення радіаційного контролю лісової продукції, дозиметричний контроль робочих місць та доз опромінення працівників, здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання, організації роботи з укладання з користувачами мисливських угідь договорів про умови ведення мисливського господарства та здійснення контролю за виконанням цих договорів, здійснення державного контролю у галузі охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх водах України, внутрішніх водоймах України та у водах, що знаходяться поза межами юрисдикції України, щодо риболовних суден, що плавають під Державним Прапором України відповідно до міжнародних договорів України, здійснення державного контролю технічного стану рибозахисних споруд, проведення рибозахисних заходів на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних систем, здійснення контролю за дотриманням правил рибальства, здійснення контролю за дотриманням лімітів і нормативів використання водних живих ресурсів, здійснення контролю за дотриманням правил використання об’єктів тваринного світу в частині водних живих ресурсів, здійснення контролю за достовірністю подання суб’єктами господарської діяльності, пов’язаної з добуванням і використанням риби  та  інших  водних  живих ресурсів, звітних даних про обсяги використання рибних та інших водних живих ресурсів, здійснення контролю за дотриманням порядку придбання або збуту осетрових видів риб та продукції з них, здійснення контролю щодо рівневого режиму роботи рибогосподарських водних об’єктів, які б забезпечували повноцінне існування гідро біонтів, погодження режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів та контролю діяльність спеціальних товарних рибних господарств, встановлення в установленому порядку заборони вилову водних живих ресурсів в окремих водоймах (на їх ділянках) та забезпечення контролю за дотриманням заборони, здійснення контролю діяльності галузевої системи науково-технічної інформації, участі у заходах з контролю якості безпеки продуктів рибного лову, харчової продукції при їх виробництві, зберіганні, транспортуванні, реалізації, використанні та утилізації, функцій із здійснення державного контролю за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості, контролю за дотриманням кваліфікаційних вимог (стандартів) щодо підготовки та сертифікації персоналу риболовних суден, здійснення державного контролю за системою моніторингу риболовних суден, здійснення технічного нагляду та нагляду за дотриманням вимог міжнародних договорів, що стосуються технічного стану суден рибної промисловості);

Державну службу України з безпеки на транспорті, реорганізувавши шляхом злиття Державну авіаційну службу України, Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, а також поклавши на Службу, що утворюється функції із здійснення державного контролю за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості, контролю за дотриманням кваліфікаційних вимог (стандартів) щодо підготовки та сертифікації персоналу риболовних суден, здійснення державного контролю за системою моніторингу риболовних суден, здійснення технічного нагляду та нагляду за дотриманням вимог міжнародних договорів, що стосуються технічного стану суден рибної промисловості, здійснення державного нагляду (контролю) в частині експлуатації та технічного стану машин;

Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, реорганізувавши шляхом злиття Державну службу України з лікарських засобів та Державну службу України з контролю за наркотиками (крім функцій з формування  державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також координації діяльності органів виконавчої влади з цих питань);

Державну службу України з питань праці, реорганізувавши шляхом злиття Державну інспекцію України з питань праці та Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України (крім функцій з реалізації державної політики у сфері охорони надр), а також поклавши на Службу, що утворюється функції з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та функції із здійснення дозиметричного контролю робочих місць та доз опромінення працівників;

Державну інспекцію енергетичного нагляду, поклавши на Інспекцію реалізацію державної політики з нагляду (контролю) у сфері електроенергетики та теплопостачання.

2. Ліквідувати:

Державну службу України з питань захисту персональних даних;

Державну службу України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, поклавши її функції на Міністерство охорони здоров’я України;

Державне агентство України з питань кіно, поклавши його функції на  Міністерство культури України;

Державне агентство України з туризму та курортів, поклавши його функції на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);

Державну пробірну службу України, поклавши функції з реалізації державної політики  у сфері державного пробірного контролю на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

Державну інспекцію України з контролю за цінами, поклавши функції моніторингу динаміки цін (тарифів) на споживчому ринку на Державну службу статистики України; Державне агентство  з інвестицій та управління національними проектами України, поклавши його функції на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

Державне агентство екологічних інвестицій України, поклавши його функції на Міністерство екології та природних ресурсів України.

3. Покласти на:

Міністерство аграрної політики та продовольства України функції з реалізації державної політики у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві;

Міністерство охорони здоров’я України функції із забезпечення формування  державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, координації діяльності органів виконавчої влади з цих питань, а також функцій з питань епідемічного благополуччя населення у сфері охорони здоров’я;

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України функції з ведення та адміністрування державного земельного кадастру;

Державну реєстраційну службу України функції із здійснення державної реєстрації земельних ділянок та обмежень у їх використанні;

Державну екологічну інспекцію України  функції з контролю за використанням та збереженням географічних назв, організації та здійснення державного геодезичного нагляду за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт та інших функцій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, здійснення державного нагляду у сфері землеустрою, здійснення державного нагляду (контролю) у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів, здійснення державного контролю за додержанням законодавства з ведення лісового господарства (окрім державного контролю за шкідливими організмами та захистом рослин), здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання, організації роботи з укладання з користувачами мисливських угідь договорів про умови ведення мисливського господарства та здійснення контролю за виконанням цих договорів, здійснення державного контролю у галузі охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів у виключній (морській) економічній зоні України, територіальному морі, внутрішніх водах України, внутрішніх водоймах України та у водах, що знаходяться поза межами юрисдикції України, щодо риболовних суден, що плавають під Державним Прапором України відповідно до міжнародних договорів України, здійснення державного контролю технічного стану рибозахисних споруд, проведення рибозахисних заходів на водозабірних та інженерних спорудах меліоративних систем, здійснення контролю за дотриманням правил рибальства, здійснення контролю за дотриманням лімітів і нормативів використання водних живих ресурсів, здійснення контролю за дотриманням правил використання об’єктів тваринного світу в частині водних живих ресурсів, здійснення контролю за достовірністю подання суб’єктами господарської діяльності, пов’язаної з добуванням і використанням риби  та  інших  водних  живих ресурсів, звітних даних про обсяги використання рибних та інших водних живих ресурсів, здійснення контролю за дотриманням порядку придбання або збуту осетрових видів риб та продукції з них, здійснення контролю щодо рівневого режиму роботи рибогосподарських водних об’єктів, які б забезпечували повноцінне існування гідро біонтів, погодження режимів рибогосподарської експлуатації водних об’єктів та контролю діяльність спеціальних товарних рибних господарств, встановлення в установленому порядку заборони вилову водних живих ресурсів в окремих водоймах (на їх ділянках) та забезпечення контролю за дотриманням заборони, здійснення контролю діяльності галузевої системи науково-технічної інформації.

4. Перейменувати Пенсійний фонд України у Фонд соціального страхування України.

5. Затвердити Схему спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Уряду, що додається.

6. Установити, що центральні органи виконавчої влади, що утворюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками органів, які реорганізуються.

Центральні органи виконавчої влади, на які цією постановою покладені функції з реалізації державної політики у відповідній сфері, виконують повноваження у визначених сферах компетенції відповідних органів, що ліквідуються згідно з цією постановою.

7. Утворити:

  • комісії з проведення реорганізації центральних органів виконавчої влади на чолі з першими заступниками (заступниками) керівників таких органів за переліком згідно з додатком 1;
  • комісії з проведення ліквідації центральних органів виконавчої влади на чолі з першими заступниками (заступниками) керівників таких органів за переліком згідно з додатком 2.

Головам комісій, утворених згідно з цією постановою:

  • затвердити персональний склад комісій;
  • забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією або ліквідацією центральних органів виконавчої влади;
  • поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

8. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:

  • у місячний строк подати Кабінетові Міністрів України проекти своїх положень, розроблені відповідно до цієї постанови;
  • у місячний строк подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови, та привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
Прем’єр-міністр України А.П. Яценюк

 ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «__»______ 2014 року №

 

СХЕМА

спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Уряду

І. Міністерства:

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство екології та природних ресурсів України*

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України*

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України*

Міністерство закордонних справ України*

Міністерство інфраструктури України*

Міністерство культури України*

Міністерство молоді та спорту України*

Міністерство оборони України*

Міністерство освіти і науки України*

Міністерство охорони здоров’я України*

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України*

Міністерство соціальної політики України*

Міністерство фінансів України*

Міністерство юстиції України*

*Орган не здійснює державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності

ІІ. Центральні органи виконавчої влади:

Державна архівна служба України

Державна фітосанітарна служба України

Державна виконавча служба України

Державна казначейська служба України

Державна міграційна служба України*

Державна пенітенціарна служба України*

Державна регуляторна служба України

Державна реєстраційна служба України*

Державна служба геології та надр України*

Державна служба експортного контролю України

Державна служба інтелектуальної власності України

Державна служба статистики України

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Державна служба України з надзвичайних ситуацій*

Державна служба фінансового моніторингу України

Державна фіскальна служба України

Державна служба з питань Автономної Республіки Крим, міста Севастополь та тимчасово переміщених осіб*

Державна служба України з питань ветеранів та учасників антитерористичної операції*

Державне агентство автомобільних доріг України

Державне агентство з управління природними ресурсами України

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України*

Державне агентство з питань електронного урядування України*

Державне агентство резерву України*

Державне агентство України з управління зоною відчуження*

Державне космічне агентство України*

Національне агентство інфраструктурних проектів України

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Державна екологічна інспекція України

Державна інспекція навчальних закладів України

Державна інспекція України з безпеки на транспорті

Державна інспекція енергетичного нагляду України

Державну службу  з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державна служба України з питань праці

Державна інспекція ядерного регулювання України

Державна фінансова інспекція України

Адміністрація Державної прикордонної служби України*

Фонд соціального страхування України*

Національне агентство України з питань державної служби*

Український інститут національної пам’яті*

III. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом:

Антимонопольний комітет України

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Фонд державного майна України

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

IV. Центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Уряду:

1) через Віце-прем’єр-міністра –Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:

Державне агентство з питань електронного урядування України

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

2) через Міністра аграрної політики та продовольства України:

Державне агентство з управління природними ресурсами України

3) через Міністра внутрішніх справ України:

Адміністрація Державної прикордонної служби України

Державна міграційна служба України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

4) через Міністра екології та природних ресурсів України:

Державна служба геології та надр України

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Державна екологічна інспекція України

5) через Міністра економічного розвитку і торгівлі України:

Національне агентство інфраструктурних проектів України

Державна служба експортного контролю України

Державна служба інтелектуальної власності України

Державна служба статистики України

Державне агентство резерву України

6) через Міністра енергетики та вугільної промисловості України:

Державна інспекція енергетичного нагляду України

7) через Міністра інфраструктури України:

Державне агентство автомобільних доріг України

Державна інспекція України з безпеки на транспорті

8) через Міністра культури України:

Український інститут національної пам’яті

9) через Міністра освіти і науки України:

Державна інспекція навчальних закладів України

10) через Міністра охорони здоров’я України:

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

11) через Міністра соціальної політики України:

Державна служба України з питань праці

Державна служба України з питань ветеранів та учасників антитерористичної операції

Фонд соціального страхування України

12) через Міністра фінансів України:

Державна фіскальна служба України

Державна казначейська служба України

Державна служба фінансового моніторингу України

Державна фінансова інспекція України

13) через Міністра юстиції України:

Державна архівна служба України

Державна виконавча служба України

Державна пенітенціарна служба України

Державна реєстраційна служба України

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS